News

วันมาฆบูชา ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ เป็นวันที่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง

วันมาฆบูชา ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ เป็นวันที่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง "โอวาทปาติโมกข์" เป็นหลักคำสอนสำคัญในพระพุทธศาสนา แก่พระอรหันต์ ๑,๒๕๐ รูป ...

/ News
Happy Valentine´s Day 14th February 2024

Happy Valentine´s Day 14th February 2024

Happy Valentine´s Day 14th February 2024 ...

/ News

สุขสันต์วันตรุษจีน

สุขสันต์วันตรุษจีน 以我所有的爱心与真诚祝你及全家春节快乐。 ด้วยรักและห่วงใย ขอให้คุณและครอบครัวมีความสุขในวันตรุษจีน ...

/ News

วันครู 16 มกราคม มีขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2500

วันครู 16 มกราคม มีขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2500 โดยวันนี้จะมีการประกอบพิธีระลึกถึงคุณบูรพาจารย์ ...

/ News

๘ มกราคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ

๘ มกราคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ...

/ News

สุขสันต์วันปีใหม่ ต้อนรับปีมะโรง 2567

สุขสันต์วันปีใหม่ ต้อนรับปีมะโรง 2567 . ขอให้ปีใหม่นี้เป็นปีแห่ง "โชคดี" สมปรารถนา . Happy New Year Welcome to the Year of the Dragon 2024 ...

/ News