News

๑๒ สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ

๑๒ สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ...
Read More
/ News

๒๘ กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา

๒๘ กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ...
Read More
/ News

แรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ วันเข้าพรรษา

แรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ วันเข้าพรรษา หมายถึง การอยู่ประจำที่ตลอด ๓ เดือนฤดูฝนของพระสงฆ์ ...
Read More
/ News

13 กรกฎาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพ

13 กรกฎาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ...
Read More
/ News

วันอาสาฬหบูชา ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘

วันอาสาฬหบูชา ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ . เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนาเป็นครั้งแรก และเกิดมีสาวกรูปแรกขึ้นถือเป็นวันแรกที่มี พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ครบเป็นองค์พระรัตนตรัย ...
Read More
/ News

4 กรกฎาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพ

4 กรกฎาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ...
Read More
/ News