วันมาฆบูชา ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ เป็นวันที่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง

วันมาฆบูชา ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ เป็นวันที่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง “โอวาทปาติโมกข์” เป็นหลักคำสอนสำคัญในพระพุทธศาสนา แก่พระอรหันต์ ๑,๒๕๐ รูป

Read More

Happy Valentine´s Day 14th February 2024

Happy Valentine´s Day 14th February 2024

Read More

สุขสันต์วันตรุษจีน

สุขสันต์วันตรุษจีน 以我所有的爱心与真诚祝你及全家春节快乐。 ด้วยรักและห่วงใย ขอให้คุณและครอบครัวมีความสุขในวันตรุษจีน

Read More

วันครู 16 มกราคม มีขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2500

วันครู 16 มกราคม มีขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2500 โดยวันนี้จะมีการประกอบพิธีระลึกถึงคุณบูรพาจารย์

Read More

๘ มกราคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ

๘ มกราคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

Read More

สุขสันต์วันปีใหม่ ต้อนรับปีมะโรง 2567

สุขสันต์วันปีใหม่ ต้อนรับปีมะโรง 2567 . ขอให้ปีใหม่นี้เป็นปีแห่ง “โชคดี” สมปรารถนา . Happy New Year Welcome to the Year of the Dragon 2024

Read More

เราขอให้คริสต์มาสในปีนี้เป็นวันที่แสนวิเศษเต็มไปด้วยความสุข และความทรงจำที่ดี

เราขอให้คริสต์มาสในปีนี้เป็นวันที่แสนวิเศษเต็มไปด้วยความสุข และความทรงจำที่ดี . We wish this year’s Christmas a wonderful one filled with happiness. and good memories

Read More

10 ธันวาคม วันรัฐธรรมนูญ

10 ธันวาคม วันรัฐธรรมนูญ . วันที่ระลึกถึงโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 7)

Read More

๗ ธันวาคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ

๗ ธันวาคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

Read More

๕ ธันวาคม วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ

๕ ธันวาคม วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

Read More

วันลอยกระทง เป็นประเพณีเก่าแก่ของไทยมาแต่โบราณ

วันลอยกระทง เป็นประเพณีเก่าแก่ของไทยมาแต่โบราณ ตรงกับวันเพ็ญเดือน ๑๒ หรือวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒

Read More

วันออกพรรษา ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑

วันออกพรรษา ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ เป็นการสิ้นสุดระยะการจำพรรษา หรือออกจากการอยู่ประจำที่ในฤดูฝน ชาวพุทธนิยมตักบาตรในวันนี้เรียกว่า “ตักบาตรเทโว”

Read More