๑๒ สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ

๑๒ สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

Read More

๒๘ กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา

๒๘ กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

Read More

แรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ วันเข้าพรรษา

แรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ วันเข้าพรรษา หมายถึง การอยู่ประจำที่ตลอด ๓ เดือนฤดูฝนของพระสงฆ์

Read More

13 กรกฎาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพ

13 กรกฎาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

Read More

วันอาสาฬหบูชา ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘

วันอาสาฬหบูชา ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ . เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนาเป็นครั้งแรก และเกิดมีสาวกรูปแรกขึ้นถือเป็นวันแรกที่มี พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ครบเป็นองค์พระรัตนตรัย

Read More

4 กรกฎาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพ

4 กรกฎาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

Read More

๓ มิถุนายน วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา

๓ มิถุนายน วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

Read More

๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ วันวิสาขบูชา

๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ วันวิสาขบูชา . วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญทางศาสนาพุทธสำหรับพุทธศาสนิกชนทุกนิกายทั่วโลก

Read More

1 พฤษภาคม วันแรงงานแห่งชาติ เพราะแรงงานคือฟันเฟืองสำคัญ

1 พฤษภาคม วันแรงงานแห่งชาติ เพราะแรงงานคือฟันเฟืองสำคัญ ในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

Read More

29 เมษายน วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ

29 เมษายน วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร

Read More

สวัสดีปีใหม่ไทย สุขทั่วไทย สาดทุกข์ไป ให้ชื่นบาน

สวัสดีปีใหม่ไทย สุขทั่วไทย สาดทุกข์ไป ให้ชื่นบาน ในช่วงเวลาแสนพิเศษนี้ ขอส่งความปรารถนาดีและความห่วงใยที่แสนอบอุ่นไปถึงคุณ

Read More

วันสำคัญราชวงศ์จักรี ในทุกๆ วันที่ ๖ เมษายน ของทุกปี

วันสำคัญราชวงศ์จักรี ในทุกๆ วันที่ ๖ เมษายน ของทุกปี ถือเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของไทย นั่นคือ วันจักรี

Read More