๑๒ สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ

๑๒ สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

Read More

๒๘ กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา

๒๘ กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

Read More

ขอขอบคุณ มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินที่ได้ให้เกียรติ คุณนวรัตน์ สัมพันธ์ศรี

ขอขอบคุณ มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินที่ได้ให้เกียรติ คุณนวรัตน์ สัมพันธ์ศรี กรรมการผู้จัดการบริษัท วีอาร์ โกลบอล พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด

Read More

แรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ วันเข้าพรรษา

แรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ วันเข้าพรรษา หมายถึง การอยู่ประจำที่ตลอด ๓ เดือนฤดูฝนของพระสงฆ์

Read More

13 กรกฎาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพ

13 กรกฎาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

Read More

วันอาสาฬหบูชา ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘

วันอาสาฬหบูชา ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ . เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนาเป็นครั้งแรก และเกิดมีสาวกรูปแรกขึ้นถือเป็นวันแรกที่มี พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ครบเป็นองค์พระรัตนตรัย

Read More

พบกับคุณนวรัตน์ สัมพันธ์ศรี กรรมการผู้จัดการ และผู้ทรงคุณวุฒิด้านอสังหาริมทรัพย์

พบกับคุณนวรัตน์ สัมพันธ์ศรี กรรมการผู้จัดการ และผู้ทรงคุณวุฒิด้านอสังหาริมทรัพย์ ในหัวข้อ กลยุทธ์การขายทรัพย์ที่ขายยาก ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

Read More

4 กรกฎาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพ

4 กรกฎาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

Read More

๓ มิถุนายน วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา

๓ มิถุนายน วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

Read More

๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ วันวิสาขบูชา

๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ วันวิสาขบูชา . วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญทางศาสนาพุทธสำหรับพุทธศาสนิกชนทุกนิกายทั่วโลก

Read More

1 พฤษภาคม วันแรงงานแห่งชาติ เพราะแรงงานคือฟันเฟืองสำคัญ

1 พฤษภาคม วันแรงงานแห่งชาติ เพราะแรงงานคือฟันเฟืองสำคัญ ในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

Read More

29 เมษายน วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ

29 เมษายน วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร

Read More