บริษัท วีอาร์ โกลบอล พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด โดยคุณรมนต์อร บุญเรือง และคุณนวรัตน์ สัมพันธ์ศรี

บริษัท วีอาร์ โกลบอล พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด โดยคุณรมนต์อร บุญเรือง และคุณนวรัตน์ สัมพันธ์ศรี กรรมการบริหาร ได้เข้าร่วมงาน “ส่องโอกาสเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 2024”

Read More

บริษัท วีอาร์ โกลบอล พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด เข้าร่วมจัดตั้งและบันทึกความร่วมมือสมาชิก

บริษัท วีอาร์ โกลบอล พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด เข้าร่วมจัดตั้งและบันทึกความร่วมมือสมาชิก “สมัชชาความร่วมมือการสร้างสรรค์ไทย”

Read More

บริษัท วีอาร์ โกลบอล พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด โดยคุณรมนต์อร บุญเรือง กรรมการบริหาร

บริษัท วีอาร์ โกลบอล พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด โดยคุณรมนต์อร บุญเรือง กรรมการบริหาร ได้เข้าร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวรายการ “แต้มต่อ”

Read More

บริษัท วีอาร์ โกลบอล พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด โดยคุณรมนต์อร บุญเรือง

บริษัท วีอาร์ โกลบอล พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด โดยคุณรมนต์อร บุญเรือง กรรมการบริหาร ได้เข้าร่วมประชุมนักธุรกิจชาวจีนโลก

Read More

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2566 น.ส.นวรัตน์ สัมพันธ์ศรี กรรมผู้จัดการ บริษัท วีอาร์ โกลบอล พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2566 น.ส.นวรัตน์ สัมพันธ์ศรี กรรมผู้จัดการ บริษัท วีอาร์ โกลบอล พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด

Read More

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2566 น.ส.นวรัตน์ สัมพันธ์ศรี กรรมการผู้จัดการบริษัทวีอาร์โกลบอล พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2566 น.ส.นวรัตน์ สัมพันธ์ศรี กรรมการผู้จัดการบริษัทวีอาร์โกลบอล พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด

Read More

บริษัท วีอาร์ โกลบอล พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด ร่วมกับ บริษัท ธานี เอสเตท แอนด์ ลอว์ จำกัด

บริษัท วีอาร์ โกลบอล พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด ร่วมกับ บริษัท ธานี เอสเตท แอนด์ ลอว์ จำกัด และ IEA (Institute of Estate Agents) จากประเทศสิงคโปร์

Read More

บริษัท วีอาร์ โกลบอล พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด ร่วมกับ บริษัท ธานี เอสเตท แอนด์ ลอว์ จำกัด

บริษัท วีอาร์ โกลบอล พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด ร่วมกับ บริษัท ธานี เอสเตท แอนด์ ลอว์ จำกัด และ IEA (Institute of Estate Agents) จากประเทศสิงคโปร์

Read More

บริษัท วีอาร์ โกลบอล พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด ร่วมกับ บริษัท ธานี เอสเตท แอนด์ ลอว์ จำกัด

บริษัท วีอาร์ โกลบอล พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด ร่วมกับ บริษัท ธานี เอสเตท แอนด์ ลอว์ จำกัด และ IEA (Institute of Estate Agents) จากประเทศสิงคโปร์

Read More

บริษัท วีอาร์ โกลบอล พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด ร่วมกับ บริษัท ธานี เอสเตท แอนด์ ลอว์ จำกัด

บริษัท วีอาร์ โกลบอล พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด ร่วมกับ บริษัท ธานี เอสเตท แอนด์ ลอว์ จำกัด และ IEA (Institute of Estate Agents) จากประเทศสิงคโปร์

Read More

VR Global Property is honored to participate in the first NFT real estate project in Thailand

VR Global Property is honored to participate in the first NFT real estate project in Thailand. Platinum Bay NFT is

Read More

ขอขอบคุณ มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินที่ได้ให้เกียรติ คุณนวรัตน์ สัมพันธ์ศรี

ขอขอบคุณ มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินที่ได้ให้เกียรติ คุณนวรัตน์ สัมพันธ์ศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท วีอาร์ โกลบอล พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด

Read More