News

๓ มิถุนายน วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา

๓ มิถุนายน วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ...
Read More
/ News

๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ วันวิสาขบูชา

๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ วันวิสาขบูชา . วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญทางศาสนาพุทธสำหรับพุทธศาสนิกชนทุกนิกายทั่วโลก ...
Read More
/ News

1 พฤษภาคม วันแรงงานแห่งชาติ เพราะแรงงานคือฟันเฟืองสำคัญ

1 พฤษภาคม วันแรงงานแห่งชาติ เพราะแรงงานคือฟันเฟืองสำคัญ ในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ ...
Read More
/ News

29 เมษายน วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ

29 เมษายน วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ...
Read More
/ News

สวัสดีปีใหม่ไทย สุขทั่วไทย สาดทุกข์ไป ให้ชื่นบาน

สวัสดีปีใหม่ไทย สุขทั่วไทย สาดทุกข์ไป ให้ชื่นบาน ในช่วงเวลาแสนพิเศษนี้ ขอส่งความปรารถนาดีและความห่วงใยที่แสนอบอุ่นไปถึงคุณ ...
Read More
/ News

วันสำคัญราชวงศ์จักรี ในทุกๆ วันที่ ๖ เมษายน ของทุกปี

วันสำคัญราชวงศ์จักรี ในทุกๆ วันที่ ๖ เมษายน ของทุกปี ถือเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของไทย นั่นคือ วันจักรี ...
Read More
/ News