๓ มิถุนายน วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา

๓ มิถุนายน วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

Read More

๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ วันวิสาขบูชา

๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ วันวิสาขบูชา . วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญทางศาสนาพุทธสำหรับพุทธศาสนิกชนทุกนิกายทั่วโลก

Read More

1 พฤษภาคม วันแรงงานแห่งชาติ เพราะแรงงานคือฟันเฟืองสำคัญ

1 พฤษภาคม วันแรงงานแห่งชาติ เพราะแรงงานคือฟันเฟืองสำคัญ ในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

Read More

29 เมษายน วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ

29 เมษายน วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร

Read More

สวัสดีปีใหม่ไทย สุขทั่วไทย สาดทุกข์ไป ให้ชื่นบาน

สวัสดีปีใหม่ไทย สุขทั่วไทย สาดทุกข์ไป ให้ชื่นบาน ในช่วงเวลาแสนพิเศษนี้ ขอส่งความปรารถนาดีและความห่วงใยที่แสนอบอุ่นไปถึงคุณ

Read More

วันสำคัญราชวงศ์จักรี ในทุกๆ วันที่ ๖ เมษายน ของทุกปี

วันสำคัญราชวงศ์จักรี ในทุกๆ วันที่ ๖ เมษายน ของทุกปี ถือเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของไทย นั่นคือ วันจักรี

Read More

5 เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ

5 เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

Read More

2 เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

2 เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Read More

วันมาฆบูชา ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓

วันมาฆบูชา ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดง โอวาทปาติโมกข์ อันเป็นหลักคำสอนสำคัญของพระพุทธศาสนา ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

Read More

Happy Valentine´s day 14th February 2022

Happy Valentine´s day 14th February 2022

Read More

日进斗金 ขอให้ทุกท่านมีชัยและเงินทองไหลมาเทมาตลอดทั้งปีและตลอดไป

. 日进斗金 ขอให้ทุกท่านมีชัยและเงินทองไหลมาเทมาตลอดทั้งปีและตลอดไป Happy Chinese New Year 2022

Read More

8 มกราคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ

8 มกราคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

Read More